Babürşah İnşaat - Vizyonumuz

Arz eden: Üretici firma
Talep eden: Müşteri

Bu karşılıklı fayda ilişkisinde taraflar kendileri için optimum fayda sağlayabilecekleri bir noktada anlaşır ve aralarında bir sözleşme yaparlar.Taraflar sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.

Müşteri ile yaptığımız yazılı sözleşmede, açık hükme yer yoktur.Anlaştığımız tüm konular anlaşılır ve sarih bir şekilde belirtilir.İşte bu samimiyet, dostluklarımızı daim kılmıştır.

belirlediğimiz “ ETİK 4 EN “ standartları ...


Bu standardımız sayesinde,şu ana kadarki tüm işlerimizde “İŞİN GENEL KALİTESİNDE” en iyisi hedefini tutturmuşuzdur.

En büyük amacımız  yapılara ruh ve estetik katarak cephelerini güzelleştirmek ve bu sayede mimari görsel güzelliğe sahip şehir silüetleri oluşumuna katkıda bulunmaktır.

Müşteri Memnuniyeti ilk hedef imiz, bunun gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek şirket politikamızdır.

Kalite ve Güven benim için önemli diyenler ...

Amacımız ;  İnşaat Sektöründe gözlemlediğimiz yapısal sorunları aşacak yönetsel teknikleri geliştirmektir. Bu sorunları aşmakta yardımcı olacak ve doğruluğuna yürekten inandığımız ilkeleri hayata geçirirken sektörümüze mantalitede öncü olacağımızı düşünüyoruz.

 

Aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üstte tutarak sizlere en iyisini vermek için çalışmaktayız.